Domek Na Sboru

Nedaleko Žamberka, ve východním výběžku Orlických hor, leží ve výšce 445 m n. m. malá obec Kunvald. Žije zde něco přes 1000 obyvatel. Její založení se klade do druhé poloviny 13. století, první písemná zmínka pochází až z roku 1363. Vedla tudy cesta z Čech do Slezska a Kladska. Od  roku 1389 patřila k litickému panství.

Historicky má Kunvald pro evangelíky velký význam. Sem, na litické panství, které patřilo Jiřímu z Poděbrad, se mohla uchýlit náboženská skupina, jež se oddělila jak od římské církve, tak církve podobojí. Její členové se přikláněli k učení Petra Chelčického a chtěli žít výhradně podle evangelia. V Kunvaldě vznikla v roce 1457 jednota bratrská, jejíž nesporný historický význam se uplatňuje do dnešní doby. Domek Na Sboru, kde členové jednoty přebývali, zakoupila v roce 1929 Českobratrská církev evangelická. Je v něm památník jednoty bratrské i jejího posledního biskupa J. A. Komenského. V blízkosti domku byl postaven již v roce 1910 jeho pomník. Aktuálně se připravuje nová expozice o jednotě bratrské, která bude k vidění v Domku Na Sboru pravděpodobně od roku 2022.

V okolí Domku Na Sboru je několik míst připomínajících historii Českých bratří, které lze navštívit spolu s prohlídkou expozice.