Expozice

Jednota bratrská je příkladem skupiny, která se z náboženských důvodů oddělila od většinové společnosti. Převzala z husitského hnutí reformační radikalismus a spojila ho s hlubokou osobní zbožností a snahou o pokojný život. Posléze se společenství otevřelo, stalo se početnějším, objevilo váhu výstava o Jednotě bratrskévzdělávání a udržovalo kontakty s dalšími proudy reformace po Evropě. Díky obnovené jednotě bratrské se rozšířil tento reformační směr jako Moravian church na všechny světadíly.

Současná expozice dává nahlédnout do historie jednoty bratrské a představuje vybrané osobnosti a některé významné počiny v oblasti kultury nebo teologie. Součástí expozice je také film, který lze na místě zhlédnout rovněž v cizích jazycích.

Momentálně připravujeme novou expozici pod titulem „Jednota bratrská na cestě ze světa a do světa“, která bude k vidění pravděpodobně od roku 2022.

Expozici lze prohlédnout buď individuálně anebo s odborným doprovodem. S ohledem na prostory v Domku Na Sboru je maximální velikost skupin 25 osob.